TINGIMUSED WWW.RSTORED.LT 

Käesolevad veebipoes www.rstored.lt ostu-müügi tingimused (edaspidi nimetatud Reeglid) on siduvad ja lahutamatud e-poe www.rstored.lt vahel sõlmitud ostu-müügilepingust (edaspidi nimetatud Müüja) ja Müüja kliendi (edaspidi Ostja) osa, mis tutvustab Ostjale e-poes kaupade ostu-müügi tingimusi ning kehtestab Müüja ja Ostja ostuga seotud õigused ja kohustused ning kaupade müük elektroonikapoes.

I ÜLDSÄTTED

1. E-poe teenuseid on õigus kasutada järgmistel isikutel:

1.1. füüsilised isikud, kellel on vähemalt 18-aastane teovõime;
1.2. 14-18-aastased alaealised ainult vanemate, lapsendajate või eestkostjate nõusolekul;
1.3. juriidilised isikud;
2. Ostja poolt veebipoes registreerumisel antud isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress) säilitatakse ja töödeldakse vastavalt 23. jaanuari 2003. a isikuõiguskaitseseadusele. Leedu Vabariik nr. IX-1296 ja Müüja poolt antud privaatsuspoliitika.
3. E-poe tootekataloogides toodud kaupade ja teenuste hinnad kehtivad ainult nende kaupade ja teenuste e-poest ostmisel. Kaupade hinnad veebipoes on näidatud koos käibemaksuga. Kohaletoimetamise kulu ei sisaldu toote või teenuse hinnas ja see kuvatakse eraldi tellimuse vormistamisel. Kauba kohaletoimetamise hind on selgelt märgitud enne tellimuse kinnitamist ja eristatakse tellimuse kinnituses eraldi real. Elektroonilises poes müüdavatele mobiiltelefonidele kehtib Leedu Vabariigi käibemaksuseaduse artiklites 106–110 sätestatud maksustamise eriskeem.
4. Ostu-müügileping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks, kui Ostja on e-poes ostukorvi loonud, täpsustanud kohaletoimetamise aadressi ja tutvunud käesolevate Reeglitega (vajutades nuppu "Luvan reeglid läbi ja nõustun nendega"), tasub ostukorvis oleva kauba ja kohaletoimetamise teenuse eest e-poes märgitud summas.
5. Müüja teavitab Teid ostu-müügilepingu sõlmimisest, saates teate Teie poolt märgitud e-posti aadressile. postiaadress.

II KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6. Ostjal on õigus:
6.1. valida ja tellida mistahes elektroonikapoe kataloogides olevaid tooteid;
6.2. Ostetud kaubad ettenähtud viisil kätte saama;
6.3. keelduda Müüja saadetud kommerts- ja muude pakkumiste vastuvõtmisest;
6.4. asendada või tagastada ostetud kaubad käesolevate reeglite ja Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras;
7. Ostja kohustub:
7.1. esitage veebipoe registreerimisvormil täielikud ja õiged andmed. Kui teie kontaktandmed muutuvad, uuendage neid kohe;
7.2. tasuda kauba eest ja võtta see vastu käesoleva eeskirjaga kehtestatud korras;
7.3. mitte edastama oma veebipoe sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele;
7.4. sisselogimisandmete kaotamisel teavitada sellest kohe Müüjat e-posti teel [email protected]. Müüja ei vastuta kolmandate isikute tegevuse eest pärast Ostja sisselogimisandmete kasutamist kuni teavitamise hetkeni ja e-poe haldaja võimaluseni muuta Ostja sisselogimisandmeid. Sel juhul on Müüjal õigus lugeda, et toimingud veebipoes tegi Klient.
7.5. täitma oma kohustusi, järgima käesolevaid Reegleid, Privaatsuspoliitikat ja muid veebipoes selgelt märgitud tingimusi, mitte rikkuma Leedu Vabariigi seadusi.
8. Müüja ei vastuta kolmandate isikute tegude eest, kui need isikud esitavad Ostja pangandussüsteemi kasutades e-poe teenuseid kasutades tellimusi.

III MÜÜJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

9. Müüjal on õigus:
9.1. muuta, peatada või lõpetada teatud elektroonikapoe funktsioone või nende osa, samuti muuta elektroonikapoe elementide paigutust;
9.2. peatada või lõpetada Müüja tegevus. Sel juhul täidetakse kõik vastuvõetud ja tasutud Ostjate tellimused ning uusi tellimusi enam vastu ei võeta;
9.3. muuta teenuse osutamise ulatust või meetodit. Peatada, lõpetada teenuste või nende osade osutamine, tasuda teenuste või nende osa eest;
9.4. peatada või lõpetada Ostja registreerimine ja e-poe teenuste kasutamine, kui nõutud andmed on esitatud valed, ebatäpsed, eksitavad või mittetäielikud või kui on alust arvata, et Ostja tegeleb ebaseadusliku tegevusega või püüab muul viisil tööd kahjustada või e-poe stabiilne töö.
10. Müüja kohustub:
10.1. võimaldama Ostjal kasutada e-poe pakutavaid teenuseid;
10.2. toimetab tellitud kauba Ostjale Reeglites sätestatud tähtaja jooksul;
10.3. ettenägematute asjaolude ilmnemisel, kui ei ole võimalik tellitud toodet Ostjale tarnida, pakkuma Ostjale sarnase toote ostmist mõistliku aja jooksul. Ostja keeldumisel tagastama tasutud raha 10 (kümne) kalendripäeva jooksul Ostja kontole, millelt tellitud kauba eest tasuti;
10.4. austama Ostja privaatsust. Isikuandmeid töödeldakse ainult kooskõlas reeglite, privaatsuspoliitika ja Leedu Vabariigi õigusaktidega.

IV KAUPADE KOHALETOIMETAMINE

11. Kauba tellimisel peab ostja esitama järgmised andmed:
11.1. Ostja nimi, kui tellimuse esitab füüsiline isik. Ostja juriidilise isiku nimi, kui tellimuse esitab juriidiline isik;
11.2. Kontaktandmed telefoninumber, e-posti aadress;
11.3. Täpne aadress, kuhu kaup tuleb toimetada;
12. Tellimused toimetatakse kohale veebipoes toodud viisidel ja tähtaegadel.

13. Kohaletoimetamise teenus on tasuta.
14. Kaup toimetatakse kohale Leedu ja Eesti territooriumil
15. Saadetis koostatakse ja saadetakse siis, kui Ostja tasub veebipoes tellimuse eest. Maksta saab kasutades Swedbanki, SEB, Luminori, Citadele ja Šiaulių bankas elektroonilisi pangateenuseid ning Visa ja Mastercard maksekaarte. Arveldamine on võimalik eurodes. Makseid töödeldakse makseplatvormi makecommerce.lt abil.
16. Müüja kohustub kauba Ostjale tarnima vastavalt tootekirjeldustes toodud tähtaegadele. Müüja kohustub ettenägematute asjaolude ilmnemisel Ostjaga ühendust võtma ning kooskõlastama kauba tarnekuupäeva ja muud kohaletoimetamisega seotud küsimused.
17. Müüja vabaneb vastutusest kauba kohaletoimetamise tingimuste rikkumiste eest, kui kaupa ei ole Ostjale üle antud või see tarnitakse hiljaks Ostja süül või vääramatu jõu asjaolude tõttu.
18. Paki üleandmise käigus peab Ostja koos meie esindajaga (Kulleriga) kontrollima paki seisukorda. Pärast seda, kui ostja on allkirjastanud saadetise üleandmise - vastuvõtmist märkiva dokumendi, loetakse saadetis üle antud sobivas seisukorras. Kui ostja märkab, et saadetise pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustatud) või et tarnitud toode on ebasobivas pakendis, koguses või sortimendis, peab ta selle märkima vastuvõtu-üleandmisdokumenti ja kirjutama. vabas vormis saadetise rikkumise akt.

V KAUPADE KVALITEET JA GARANTII

19. Iga ostetud kauba üldised omadused on märgitud selle kauba kirjelduses. Esitatud spetsifikatsioonid ja kirjeldused võivad tegelikest toote spetsifikatsioonidest ja kirjeldustest erineda.
20. Ostja poolt antud veebipoest ostetud kaupadele kehtib 12 (kaheteistkümne) kuu garantii. Garantiitingimustega saate lähemalt tutvuda klikkides siia.
21. Garantii hakkab kehtima toote Ostjale müümise päevast.
22. Müüja teostab kolmandate isikute abiga kaubale garantiiteenust.

VI TAGASTUS JA VAHETUS

23. Kauba puudused kõrvaldatakse, defektsed kaubad asendatakse ja tagastatakse vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilseadustikule ja Leedu Vabariigi majandusministri 2001. aasta määrusele. 29. juuni korralduse "Kauba tagastamise ja vahetamise eeskirja kinnitamise kohta" (Jaekaubanduseeskiri, 22.07.2014, versioon nr 738) sätetega.
24. Ostjal on õigus neljateistkümne päeva jooksul lepingust taganeda põhjust avaldamata ja muid kulusid peale Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artiklis 6.22810 nimetatute, välja arvatud artiklis 6.22810 sätestatud erandid. Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku 2. osa.
25. Lepingust taganemise tähtaeg lõpeb 14 (neljateistkümne) kalendripäeva möödumisel, arvates päevast, mil toode Ostjale üle anti.
26. Toote tagastamiseks peab ostja teavitama sellest Müüjat e-posti teel. posti teel [email protected]. Müüja saadab teate lepingu ülesütlemise kinnituse kohta Ostja poolt määratud e-postile. posti teel Peale lepingu ülesütlemist peab ostja kauba tagastamise viisi ja muud sellega seonduvad küsimused müüjaga 3 tööpäeva jooksul e-posti teel kooskõlastama.
27. Kui Ostja kasutab lepingust taganemise õigust 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul, kannab Ostja kauba tagastamisega seotud otsesed kulud.
28. Koos tagastatava(te) toote(de)ga tuleb tagastada Kauglepingu ülesütlemise avaldus (originaal) ja kauba ostmist kinnitav dokument.
29. Tagastatav kaup peab olema Müüja poolt antud originaalpakendis, puhas, korralik, kasutamata, koos kõigi originaaltarvikutega. Kui kaup pole täielikult kokku pandud, siis seda tagastamiseks ei võeta.
30. Kui Ostja tagastab toote(d) käesolevas punktis sätestatut täitmata, on Müüjal õigus neid mitte vastu võtta, teavitades sellest Ostjat.
31. Müüjal on õigus mitte tagastada Ostjale tasutud raha enne, kui kaup on Müüjale tagastatud.
32. Ostja lepingust taganemisel tagastab Müüja kauba eest tasutud raha Ostja märgitud kontole 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates kauba tagastamise päevast.

VII VASTUTUS

33. Ostja vastutab toote tellimislehel ja registreerimiskontol esitatud andmete õigsuse eest. Kui registreerimiskontol ja tellimusvormil on esitatud ebatäpsed või puudulikud andmed, ei vastuta Müüja sellest põhjusest tulenevate tagajärgede eest.
34. Ükski pool ei vastuta oma kohustuste täitmata jätmise eest, mis on tingitud vääramatu jõu asjaoludest, nagu neid asjaolusid mõistetakse Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku kohaselt. Pool, kes ei suuda vääramatu jõu asjaolude tõttu oma kohustusi täita, peab esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul. teatama neist asjaoludest teisele poolele. Sellisel juhul lükatakse vastava kohustuse täitmine edasi kuni selliste vääramatu jõu asjaolude lõppemiseni.

VIII SÕIDUSÄTTED

35. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid Reegleid ja muid Reeglitega seotud dokumente omal äranägemisel peatada, täiendada, muuta, teavitades sellest veebipoes. Reeglite täiendused või muudatused jõustuvad nende avaldamise päevast, s.o elektroonikapoe süsteemi paigutamise päevast.
36. Kui Ostja ei nõustu Reeglite uue versiooni, osaliste muudatuste või täiendustega, on Ostjal õigus neist keelduda tingimusel, et Ostja kaotab õiguse kasutada e-poe teenuseid.
37. Kui Ostja jätkab e-poe teenuste kasutamist pärast Reeglite muutmist, loetakse, et Ostja nõustub Reeglite uue redaktsiooniga.
38. Kõik käesoleva eeskirja täitmisega seotud lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse lahkarvamused Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.
39. Nendele reeglitele kohaldatakse Leedu Vabariigi õigust.